DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải chơi đề, ĐỀ ĐẦU ĐUÔI siêu đẹp của chúng tôi bao quát trường quay sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội ăn đề hơn bất kỳ chỗ nào. Hãy chơi mỗi ngày để có cơ hội ăn to và trúng lớn bạn nhé

Thần Đề gõ cửa, tài lộc vào nhà, 8 cặp số giúp anh em tìm lại chính mình!

GIÁ:500.000 VND

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số!

Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h

Nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện

Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone,…

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Quý Khách vui lòng chờ thẻ xử lý xong rồi nạp tiếp. !

NẠP THẺ VÀO Ô BÊN GIƯỚI 500.000

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
07-12-2021
06-12-2021 Đầu 8 - Đuôi 1 Win 84
05-12-2021 Đầu 2 - Đuôi 5 Win 29
04-12-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 47
03-12-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Miss
02-12-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Miss
01-12-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Win 12
30-11-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Win 38
28-11-2021 Đầu 9 - Đuôi 9 Miss
27-11-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Miss
26-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
25-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 13
24-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 56
23-11-2021 Đầu 6 - Đuôi 0 Win 80
22-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 93
21-11-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Miss
20-11-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Miss
19-11-2021 Đầu 3 - Đuôi 2 Win 12
18-11-2021 Đầu 6 - Đuôi 7 Win 60
17-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Miss
16-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 9 Miss
15-11-2021 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 26
14-11-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 40
13-11-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 30
12-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 8 Miss
11-11-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Miss
10-11-2021 Đầu 6 - Đuôi 9 Miss
09-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 52
08-11-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Win 72
07-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 86
06-11-2021 Đầu 9 - Đuôi 1 Win 21
05-11-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Win 52
04-11-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
03-11-2021 Đầu 8 - Đuôi 8 Miss
02-11-2021 Đầu 1 - Đuôi 4 Win 10
31-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 8 Win 98
30-10-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 42
29-10-2021 Đầu 5 - Đuôi 9 Miss
28-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Miss
27-10-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Win 46
26-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 9 Win 09
25-10-2021 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 54
24-10-2021 Đầu 0 - Đuôi 2 Miss
22-10-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Miss
21-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 0 Miss
20-10-2021 Đầu 3 - Đuôi 9 Win 49
19-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 47
18-10-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 09
16-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 67
15-10-2021 Đầu 5 - Đuôi 3 Miss
14-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Miss
13-10-2021 Đầu 2 - Đuôi 5 Win 22
12-10-2021 Đầu 1 - Đuôi 9 Win 18
11-10-2021 Đầu 4 - Đuôi 8 Win 42
10-10-2021 Đầu 8 - Đuôi 2 Win 85
09-10-2021 Đầu 4 - Đuôi 3 Miss
08-10-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Miss
07-10-2021 Đầu 7 - Đuôi 9 Win 69
05-10-2021 Đầu 6 - Đuôi 3 Win 67
04-10-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 47
03-10-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Miss
02-10-2021 Đầu 5 - Đuôi 1 Miss
01-10-2021 Đầu 2 - Đuôi 4 Win 20
30-09-2021 Đầu 8 - Đuôi 6 Miss
28-09-2021 Đầu 3 - Đuôi 8 Miss
27-09-2021 Đầu 2 - Đuôi 5 Miss
26-09-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Miss
25-09-2021 Đầu 0 - Đuôi 5 Win 08
24-09-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 78
23-09-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Win 34
22/09-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 73
21/09-2021 Đầu 5 - Đuôi 3 Win 83
20-09-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Miss
19-09-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Miss
18-09-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Miss
17/09-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 30
16/09-2021 Đầu 9 - Đuôi 1 Win 93
15/09-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 65
13-09-2021 Đầu 8 - Đuôi 1 Miss
12-09-2021 Đầu 6 - Đuôi 6 Miss
11/09-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 54
10/09-2021 Đầu 8 - Đuôi 9 Win 29
09-09-2021 Đầu 4 - Đuôi 8 Miss
08/09-2021 Đầu 3 - Đuôi 9 Win 38
07/09-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 65
06/09-2021 Đầu 7 - Đuôi 8 Win 28
05-09-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
04-09-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Miss
03/09-2021 Đầu 9 - Đuôi 0 Win 60
02/09-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Win 64
01/09-2021 Đầu 8 - Đuôi 7 Win 27
31-09-2021 Đầu 2 - Đuôi 4 Miss
30-08-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
29-08-2021 Đầu 4 - Đuôi 6 Miss
28/08-2021 Đầu 0 - Đuôi 3 Win 09
27/08-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 59
26/08-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 78
24/08-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 89
23-08-2021 Đầu 1 - Đuôi 4 Miss
22-08-2021 Đầu 2 - Đuôi 8 Miss
21/08-2021 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 57
20-08-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Miss
19-08-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
18/08-2021 Đầu 4 - Đuôi 6 Win 43
17/08-2021 Đầu 6 - Đuôi 0 Win 62
16/08-2021 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 41
15/08-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Win 97
14/08-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 53
13-08-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Miss
11/08-2021 Đầu 5 - Đuôi 8 Win 68
11/08-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Win 20
10-08-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Miss
09-08-2021 Đầu 7 - Đuôi 8 Miss
08/08-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Win 15
07/08-2021 Đầu 5 - Đuôi 4 Win 34
06/08-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 67
05/08-2021 Đầu 8 - Đuôi 4 Win 81
04/08-2021 Đầu 7 - Đuôi 1 Win 41
03/08-2021 Đầu 8 - Đuôi 4 Win 04
02/08-2021 Đầu 2 - Đuôi 3 Win 24
01-08-2021 Đầu 6 - Đuôi 0 Miss
31-07-2021 Đầu 3 - Đuôi 2 Miss
30-07-2021 Đầu 5 - Đuôi 1 Miss
29/07-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 26
28/07-2021 Đầu 4 - Đuôi 8 Win 98
27/07-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Win 71
26/07-2021 Đầu 9 - Đuôi 7 Win 91
25/07-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 80
24/07-2021 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 96
23/07-2021 Đầu 2 - Đuôi 8 Win 24
22-07-2021 Đầu 5 - Đuôi 3 Miss
21-07-2021 Đầu 7 - Đuôi 0 Miss
20-07-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Miss
19/07-2021 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 33
18/07-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 72
17/07-2021 Đầu 2 - Đuôi 9 Win 79
16/07-2021 Đầu 8 - Đuôi 4 Win 82
15/07-2021 Đầu 5 - Đuôi 9 Win 57
14/07-2021 Đầu 6 - Đuôi 3 Win 53
13/07-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 07
12/07-2021 Đầu 3 - Đuôi 3 Win 23
11-07-2021 Đầu 5 - Đuôi 2 Miss
11/07-2021 Đầu 8 - Đuôi 0 Win 60
09/07-2021 Đầu 0 - Đuôi 0 Win 60
08/07-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 46
07/07-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 89
06/07-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Win 68
05-07-2021 Đầu 3 - Đuôi 2 Miss
04-07-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Miss
03/07-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Win 42
02/07-2021 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 81
01/07-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 75
30/06-2021 Đầu 2 - Đuôi 8 Win 08
29/06-2021 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 91
28/06-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 58
27/06-2021 Đầu 8 - Đuôi 2 Win 87
26/06-2021 Đầu 7 - Đuôi 0 Win 90
25/06-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 85
24/06-2021 Đầu 8 - Đuôi 9 Win 79
23-06-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Miss
22/06-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Win 05
21-06-2021 Đầu 5 - Đuôi 4 Miss
20-06-2021 Đầu 4 - Đuôi 3 Miss
19/06-2021 Đầu 9 - Đuôi 2 Win 72
18/06-2021 Đầu 5 - Đuôi 1 Win 61
17/06-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 67
16-06-2021 Đầu 7 - Đuôi 1 Miss
15/06-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 83
14/06-2021 Đầu 8 - Đuôi 6 Win 46
13/06-2021 Đầu 2 - Đuôi 9 Win 79
12/06-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 83
11/06-2021 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 48
10/06-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 79
09-06-2021 Đầu 8 - Đuôi 6 Miss
08-06-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Miss
07-06-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Miss
06-06-2021 Đầu 2 - Đuôi 8 Miss
05/06-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 63
04/06-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Win 30
03/06-2021 Đầu 2 - Đuôi 6 Win 21
02/06-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Win 14
01-06-2021 Đã update Đã update
31/05-2021 Đầu 3 - Đuôi 0 Win 50
30/05-2021 Đầu 4 - Đuôi 3 Win 53
29/05-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 87
28/05-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Win 76
27-05-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Miss
26/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 4 Win 04
25/05-2021 Đầu 5 - Đuôi 1 Win 71
24/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 2 Win 85
23/05-2021 Đầu 1 - Đuôi 9 Win 29
22/05-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Win 25
21/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 23
20-05-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Miss
19/05-2021 Đầu 1 - Đuôi 2 Win 72
18/05-2021 Đầu 4 - Đuôi 3 Win 48
17/05-2021 Đầu 2 - Đuôi 9 Win 26
16/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 65
15/05-2021 Đầu 2 - Đuôi 6 Win 25
14/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 7 Win 47
13-05-2021 Đầu 1 - Đuôi 2 Miss
12/05-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 50
11/05-2021 Đầu 5 - Đuôi 0 Win 70
10/05-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Win 47
09/05-2021 Đầu 5 - Đuôi 9 Win 69
07/05-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 47
06/05-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 59
05/05-2021 Đầu 5 - Đuôi 6 Win 66
04/05-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 80
03/05-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 25
02/05-2021 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 78
01/05-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 65
30/04-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Win 36
29/04-2021 Đầu 2 - Đuôi 6 Win 16
28-04-2021 Đầu 3 - Đuôi 2 Miss
27-04-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Miss
26/04-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Win 52
25/04-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 78
24/04-2021 Đầu 7 - Đuôi 1 Win 77
23/04-2021 Đầu 6 - Đuôi 7 Win 60
22/04-2021 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 92
21/04-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Win 55
20-04-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
19/04-2021 Đầu 0 - Đuôi 5 Win 65
18-04-2021 Đầu 3 - Đuôi 1 Miss
17-04-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Miss
16/04-2021 Đầu 1 - Đuôi 9 Win 89
15/04-2021 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 82
14/04-2021 Đầu 9 - Đuôi 7 Win 95
13/04-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 05
12/04-2021 Đầu 4 - Đuôi 9 Win 39
11-04-2021 Đầu 7 - Đuôi 8 Miss
10-04-2021 Đầu 3 - Đuôi 4 Miss
09-04-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Miss
08/04-2021 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 04
06/04-2021 Đầu 2 - Đuôi 9 Win 59
05/04-2021 Đầu 5 - Đuôi 0 Win 00
04/04-2021 Đầu 4 - Đuôi 8 Win 78
03/04-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Win 10
02/04-2021 Đầu 2 - Đuôi 5 Win 95
01-04-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Miss
31/03-2021 Đầu 8 - Đuôi 6 Win 96
30-03-2021 Đầu 7 - Đuôi 8 Miss
29-03-2021 Đầu 3 - Đuôi 6 Miss
28/03-2021 Đầu 9 - Đuôi 7 Win 95
27-03-2021 Đầu 5 - Đuôi 8 Miss
26/03-2021 Đầu 5 - Đuôi 2 Win 42
25/03-2021 Đầu 7 - Đuôi 9 Win 19
24/03-2021 Đầu 2 - Đuôi 8 Win 38
23-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Miss
22-03-2021 Đầu 3 - Đuôi 5 Miss
21/03-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 40
20/03-2021 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 38
19-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 6 Miss
18-03-2021 Đầu 2 - Đuôi 4 Miss
17-03-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Miss
16/03-2021 Đầu 5 - Đuôi 4 Win 54
15-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 6 Miss
14-03-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Miss
13-03-2021 Đầu 7 - Đuôi 2 Miss
12-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 8 Miss
11/03-2021 Đầu 2 - Đuôi 5 Win 26
10-03-2021 Đầu 1 - Đuôi 6 Miss
09-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Miss
08/03-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 59
07/03-2021 Đầu 2 - Đuôi 3 Win 33
06-03-2021 Đầu . - Đuôi . Miss
05-03-2021 Đầu 2 - Đuôi 6 Miss
04-03-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Miss
03-03-2021 Đầu 4 - Đuôi 4 Miss
02/03-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 62
01/03-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 77
28-02-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Miss
27/02-2021 Đầu 1 - Đuôi 2 Win 13
26-02-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Miss
25-02-2021 Đầu 3 - Đuôi 4 Miss
24/02-2021 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 15
23/02-2021 Đầu 1 - Đuôi 3 Win 10
22/02-2021 Đầu 5 - Đuôi 8 Win 08
21/02-2021 Đầu 4 - Đuôi 0 Win 07
20-02-2021 Đầu 6 - Đuôi 1 Miss
19-02-2021 Đầu 5 - Đuôi 2 Miss
18/02-2021 Đầu 1 - Đuôi 5 Win 10
17-02-2021 Đầu 6 - Đuôi 9 Miss
16/02-2021 Đầu 9 - Đuôi 3 Win 03
15/02-2021 Đầu 7 - Đuôi 6 Win 86
10-02-2021 Đầu 8 - Đuôi 3 Miss
09/02-2021 Đầu 6 - Đuôi 2 Win 92
08-02-2021 Đầu 7 - Đuôi 6 Miss
07-02-2021 Đầu 3 - Đuôi 4 Miss
06/02-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 27
05/02-2021 Đầu 2 - Đuôi 4 Win 20
04/02-2021 Đầu 1 - Đuôi 7 Win 18
03/02-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Win 49
02/02-2021 Đầu 5 - Đuôi 3 Win 59
01/02-2021 Đầu 3 - Đuôi 2 Win 82
31/01-2021 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 86
30/01-2021 Đầu 0 - Đuôi 3 Win 09
29/01-2021 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 69
28/01-2021 Đầu 2 - Đuôi 7 Win 20
27/01-2021 Đầu 5 - Đuôi 2 Win 56
26/01-2021 Đầu 3 - Đuôi 9 Win 79
25/01-2021 Đầu 5 - Đuôi 1 Win 57
24/01-2021 Đầu 8 - Đuôi 2 Win 86
23/01-2021 Đầu 7 - Đuôi 0 Win 60
22/01-2021 Đầu 6 - Đuôi 5 Win 64
21/01-2021 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 31
20/01-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Win 45
19-01-2021 Đầu 2 - Đuôi 1 Miss
18/01-2021 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 49
17/01-2021 Đầu 9 - Đuôi 4 Win 95
15/01-2021 Đầu 1 - Đuôi 5 Win 85
14/01-2021 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 38
13/01-2021 Đầu 6 - Đuôi 1 Win 69
12/01-2021 Đầu 9 - Đuôi 3 Win 92
10/01-2021 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 46
08/01-2021 Đầu 2 - Đuôi 1 Win 26
07/01-2021 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 54
06/01-2021 Đầu 4 - Đuôi 2 Win 02
05/01-2021 Đầu 2 - Đuôi 6 Win 76
04-01-2021 Đầu 5 - Đuôi 4 Miss
03/01-2021 Đầu 3 - Đuôi 7 Win 32
02/01-2021 Đầu 6 - Đuôi 1 Win 81
01/01-2021 Đầu 7 - Đuôi 5 Win 85
31/12-2020 Đầu 8 - Đuôi 0 Win 50
30/12-2020 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 05
29-12-2020 Đầu 7 - Đuôi 6 Miss
27/12-2020 Đầu 6 - Đuôi 1 Win 71
26-12-2020 Đầu 5 - Đuôi 3 Miss
25/12-2020 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 87
24-12-2020 Đầu 4 - Đuôi 6 Miss
23-12-2020 Đầu 7 - Đuôi 1 Miss
22/12-2020 Đầu 1 - Đuôi 8 Win 13
21/12-2020 Đầu 9 - Đuôi 5 Win 93
20-12-2020 Đầu 4 - Đuôi 9 Miss
19/12-2020 Đầu 6 - Đuôi 0 Win 70
18/12-2020 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 54
17/12-2020 Đầu 5 - Đuôi 1 Win 50
16/12-2020 Đầu 6 - Đuôi 4 Win 63
15-12-2020 Đầu 3 - Đuôi 8 Miss
14/12-2020 Đầu 7 - Đuôi 2 Win 76
12/12-2020 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 45
11/12-2020 Đầu 5 - Đuôi 4 Win 51
10/12-2020 Đầu 3 - Đuôi 6 Win 35
09-12-2020 Đầu 8 - Đuôi 3 Miss
08-12-2020 Đầu 5 - Đuôi 4 Miss
07/12-2020 Đầu 7 - Đuôi 9 Win 29
06/12-2020 Đầu 5 - Đuôi 1 Win 53
05/12-2020 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 05
04-12-2020 Đầu 9 - Đuôi 4 Miss
03-12-2020 Đầu 3 - Đuôi 2 Miss
02/12-2020 Đầu 1 - Đuôi 6 Win 17
01/12-2020 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 07
30/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 4 Win 04
29/11-2020 Đầu 5 - Đuôi 9 Win 69
28-11-2020 Đầu 5 - Đuôi 3 Miss
27-11-2020 Đầu 4 - Đuôi 2 Miss
26-11-2020 Đầu 1 - Đuôi 6 Miss
25/11-2020 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 36
24/11-2020 Đầu 6 - Đuôi 7 Win 64
23/11-2020 Đầu 4 - Đuôi 1 Win 43
22/11-2020 Đầu 9 - Đuôi 7 Win 96
21/11-2020 Đầu 6 - Đuôi 5 Win 61
20/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 0 Win 80
19/11-2020 Đầu 2 - Đuôi 7 Win 17
17/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 93
16/11-2020 Đầu 2 - Đuôi 0 Win 30
15/11-2020 Đầu 3 - Đuôi 8 Win 18
14/11-2020 Đầu 0 - Đuôi 4 Win 06
13/11-2020 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 87
12/11-2020 Đầu 8 - Đuôi 6 Win 16
11/11-2020 Đầu 9 - Đuôi 2 Win 42
10/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 6 Win 74
09/11-2020 Đầu 8 - Đuôi 7 Win 47
08-11-2020 Đầu 4 - Đuôi 3 Miss
07/11-2020 Đầu 5 - Đuôi 4 Win 56
06/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 6 Win 71
05/11-2020 Đầu 4 - Đuôi 5 Win 25
04/11-2020 Đầu 6 - Đuôi 1 Win 21
03/11-2020 Đầu 4 - Đuôi 8 Win 18
02/11-2020 Đầu 7 - Đuôi 1 Win 61
01/11-2020 Đầu 8 - Đuôi 9 Win 59
31/10-2020 Đầu 1 - Đuôi 2 Win 10
30/10-2020 Đầu 7 - Đuôi 3 Win 83
29/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 6 Win 36
28/10-2020 Đầu 5 - Đuôi 7 Win 07
27/10-2020 Đầu 6 - Đuôi 8 Win 38
26/10-2020 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 46
24-10-2020 Đầu 6 - Đuôi 3 Miss
23/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 5 Win 25
22/10-2020 Đầu 7 - Đuôi 6 Win 79
21/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 3 Win 43
20/10-2020 Đầu 4 - Đuôi 7 Win 57
19/10-2020 Đầu 2 - Đuôi 8 Win 25
18-10-2020 Đầu 3 - Đuôi 4 Miss
17/10-2020 Đầu 9 - Đuôi 9 Win 69
16/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 08
15/10-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 28
13/10-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 66
12/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 18
11/10-2020 Đầu 9 - Đuôi 9 Win 94
09/10-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 41
08/10-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 26
07-10-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Miss
06/10-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 65
05/10-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 23
04/10-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 89
03/10-2020 Đầu 9 - Đuôi 9 Win 97
02-10-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Miss
01-10-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Miss
30-09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Miss
29/09-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 23
28/09-2020 Đầu 3 - Đuôi 3 Win 31
27-09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Miss
26/09-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 69
25-09-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Miss
24/09-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 82
23-09-2020 Đầu 3 - Đuôi 3 Miss
22/09-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 86
21/09-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 57
20/09-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 42
19-09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Miss
18-09-2020 Đầu 1 - Đuôi 1 Miss
17/09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 70
16/09-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 82
15/09-2020 Đầu 0 - Đuôi 0 Win 30
14/09-2020 Đầu 9 - Đuôi 9 Win 89
13/09-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 63
12-09-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Miss
11/09-2020 Đầu 9 - Đuôi 9 Win 29
10/09-2020 Đầu 0 - Đuôi 0 Win 20
09-09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Miss
08/09-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 22
07/09-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 53
06/09-2020 Đầu 3 - Đuôi 3 Win 93
05/09-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 85
04-09-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Miss
03-09-2020 Đầu 1 - Đuôi 1 Miss
02/09-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 48
01/09-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 57
31-08-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Miss
30/08-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 83
29/08-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 05
28-08-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 48
25-08-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 59
24-08-2020 Đầu 6 - Đuôi 6 Win 16
23-08-2020 Đầu 1 - Đuôi 1 Win 41
22-08-2020 Đầu 3 - Đuôi 3 Win 35
21-08-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 54
20-08-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 80
19-08-2020 Đầu 1 - Đuôi 1 Win 01
18-08-2020 Đầu 3 - Đuôi 3 Win 37
17-08-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 48
16-08-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 47
15-08-2020 Đầu 8 - Đuôi 8 Win 80
14-08-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Win 14
13-08-2020 Đầu 7 - Đuôi 7 Win 57
12-08-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Win 52
11-08-2020 Đầu 4 - Đuôi 4 Miss
10-08-2020 Đầu 2 - Đuôi 2 Win 28
09-08-2020 Đầu 5 - Đuôi 5 Miss